Banery

Treść strony Aktualności 2020

Zajęcia w projekcie

Trwają zajęcia w ramach projektu „Niebie nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” .

W ramach zajęć uczniowie z ośmiu szkół podstawowych i ośmiu szkół licealnych aktywnie uczestniczą w zajęciach z astrofotografii, programowania TiK oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii oraz w ramach kół astronomiczno-geograficznych.  Łącznie zajęcia rozpoczęło 665 uczniów, a do prowadzenia zajęć  zostało zaangażowanych 59 nauczycieli.

W ramach zajęć z programowania TiK oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii pracownie zostały wyposażone w meble służące do bezpiecznego przechowywania sprzętu komputerowego również zakupionego w ramach projektu. Są to m.in. szafy z podręczną biblioteczką, szafy-wózki do przechowywania laptopów, czy tablice z nakładką magnetyczną z naniesionym układem współrzędnych i siecią kwadratową.

Natomiast pracownie przyrodnicze, w których odbywają się zajęcia w ramach kół astronomiczno-geograficznych zostały wyposażone m.in. w atlasy  nieba, dzięki któremu uczniowie mogą poznać poszczególne gwiazdozbiory, nauczyć się nazw i oznaczeń gwiazd, a także zidentyfikować wiele obiektów, które nie są gwiazdami. Atlasy księżyca zostały zakupione z myślą o początkujących miłośnikach astronomii, gdzie na  dwunastu głównych kartach zamieszczono fotograficzną wizualizację powierzchni Księżyca. Przewodniki astronomii  są z kolei szczegółowymi przewodnikami po nocnym niebie, dzięki którym uczniowie mogą nauczyć się podstaw obserwacji astronomicznych i rozwinąć umiejętności, które pozwolą stać się doświadczonym miłośnikiem astronomii. Uczniowie otrzymali również obrotowe, profesjonalne  mapy nieba, które pomogą poznać niebo początkującym, jak i ułatwią odnajdywanie obiektów bardziej doświadczonym obserwatorom.

Do pracowni, w których prowadzone są zajęcia z astrofotografii zostanie docelowo zakupiony sprzęt  optyczny, w ramach którego znajdą się m.in. teleskopy paraboliczne, słoneczne, optyczne czy zestawy skomputeryzowane do obserwacji i fotografii.

Uczniowie na zajęciach z astrofotografii  uczą się m.in. o tym, czym różni się astrofotografia od fotografii, zdobywają wiedzę o układach optycznych spotykanych w teleskopach, o odszumianiu fotografii nocnego nieba, o rodzajach i budowie aparatów fotograficznych, czy o fotografii krajobrazowej i zasadach fotografii w terenie.

W ramach zajęć TiK i matematycznych metod w informatyce i astronomii uczniowie zapoznają się m.in. z funkcją wykładniczą i jej własnościami, sporządzaniem wykresów funkcji wykładniczych w programie geogebra oraz m.in. zapoznają się z programem Python.

Natomiast w ramach zajęć astronomiczno-geograficznych uczniowie poznają m.in. model atomu Rutheforda-Bohra, poziomy energetyczne atomu wodoru, pracują z mapami topograficznymi, poznają kartograficzne metody prezentacji zjawisk na mapach oraz poznają m.in. ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa.  

Uczestnicząca w zajęciach młodzież poznaje astronomię od strony praktycznej, uczy się prowadzić obserwacje nieba i obsługiwać nowoczesny sprzęt astrofotograficzny. Uczniowie rozwijają kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz zdobywają umiejętność uczenia się i pracy w zespole. Zajęcia rozbudzają w uczniach kreatywność i ciekawość poznania otaczającego ich świata.

 • Jabłonowo Pomorskie, matematyczne metody w informatyce i astronomii, fot. Marcin Motofa
 • Brodnica, Szkolne obserwatorium astronomiczne,fot. Agnieszka Ziółkowska
 • Jabłonowo Pomorskie,Koło astronomiczno-geograficzne,fot. Marcin Motofa
 • Zławieś Wielka, koła astronomiczno-geografoczne fot. Andrzej Wiśniewski
 • Golub-Dobrzyń, Astrofotografia, fot. Joanna Wróbel
 • Gostycyn, koło astronomiczno-geograficzne, fot. Małgorzata Gumienna
 • Gostycyn,koło astronomiczno-geograficzne, fot. Małgorzata Gumienna
 • Inowrocław, astrofotografia, fot. Michał Burzyński
 • Inowrocław, Programowanie TiK, fot. Jerzy Kwiatkowski
 • Kruszwica, koło astronomiczno-geograficzne, fot. Elżbieta Kozłowska
 • Kruszwica, koło astronomiczno-geograficzne, fot. Marzena Szałkowska
 • Radziejów, koła astronomiczno-geograficzne, tof. Sławomir Kieraj
 • Świecie, Astrofotografia.fot. Grzegorz Stypulski
 • Świecie,matematyczne metody w informatyce i astronomii, fot. Bożena Stypulska

Zakup sprzętu optycznego

W ramach projektu „Niebo nad Astrobazami…” dla szkół biorących w nim udział został zakupiony nowoczesny sprzęt optyczny.  Będzie on służył uczniom w trakcie zajęć projektowych z  astrofotografii oraz kół astronomiczno-geograficznych.  Dla każdej szkoły zakupiono sprzęt optyczny o łącznej wartości  664 734,00 zł.  W skład tego sprzętu weszły m.in. teleskopy paraboliczne, słoneczne, optyczne, zestawy filtrujących soczewek, elektroniczne nośniki pamięci  czy lornetki astronomiczne.

Jest to kolejna część sprzętu, który szkoły otrzymują aby móc realizować zajęcia w projekcie. W ramach wcześniejszych zakupów szkoły otrzymały również rolety do zaciemniania pracowni, komputery, sprzęt dydaktyczny w ramach którego znajdowały się m.in. szafki, tablice, ekrany czy publikacje.

 • Baader Neodymium Moon & SkyGlow, filtr OIII, filtr UHC, Lornetka Celestron, kamera ZWO ASI294MC Pro, głowica sw star...
 • Lornetka Celestron Sky Master 25x100 Kruszwica, fot. M. Musiałowska
 • Lornetka Celestron Skymaster 12x60, Golub Dobrzyń, fot. J. Wróbel
 • Lornetka Celestron Skymaster 25x100, Gniewkowo, fot. A. Oczki
 • Lornetka Celestron Skymaster 25x100, Golub Dobrzyń, fot. J. Wróbel
 • sprzęt optyczny, Kruszwica, fot. M. Musiałowska
 • teleskop LUNT LS60THA_B1200 CPT, Zławieś Wielka, fot. A. Wiśniewski
 • sprzęt optyczny, Dobrzyń nad Wisłą, fot. Ł. Kołodziejski

"EKSPERYMENTALNE" SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

We wrześniu odbyło się szkolenie „Metoda eksperymentu w edukacji przyrodniczej
 i matematycznej”, w którym wzięli udział nauczyciele przedmiotów matematycznych,
 i przyrodniczych ze szkół biorących udział w projekcie „Niebo nad Astrobazami…”.

W ramach szkolenia nauczyciele wysłuchali wykładów „Eksperymentowanie” oraz „Czas”, w których poznali zasady eksperymentowania, jego etapy, sposoby stawiania hipotez i ich udowodnianie, oraz problemy w przedmiotach przyrodniczych związane z czasem. Poznali również różnice pomiędzy eksperymentami w fizyce, biologii, czy botanice,
a eksperymentami w matematyce, w której dowodzenie odbywa się innymi metodami niż w naukach przyrodniczych (indukcja, nauka poprzez wnioskowanie).

Nauczyciele poznali również program GeoGebra , w którym ćwiczyli wizualizowanie pojęć i twierdzeń z matematyki, fizyki i astronomii, wizualizowali dynamiczne obiekty
na globusie i mapie, rozwiali wyobraźnię 2D i przestrzenną 3D, tworzyli samodzielne testy sprawdzające wiedzę i uczące ucznia.

Nauczyciele wykonywali eksperymenty polegające na m.in. pomiarze konta widzenia obrazu znajdującego się ponad głową obserwatora, układali pudelka zapałek na krawędzi stołu , tak aby środek ciężkości znajdował się na obszarze stołu, poznali sposób na wyznaczenie środka ciężkości  czworokąta poprzez złączenie ze sobą widelca i łyżki,
a następnie zajmowanie ich na patyczku umieszczonym drugim końcem na skraju filiżanki.

Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje poprzez przygotowanie do posługiwania się metodą eksperymentu w pracy własnej i w pracy dydaktycznej z uczniami.

 • fot. 1 Bronisław Pabich
 • fot. 1 Urszula Musiatowicz
 • fot. 2 Bronisław Pabich
 • fot. 3 Bronisław Pabich
 • fot. 4 Bronisław Pabich
 • fot. 5 Bronisław Pabich
 • fot. 6 Bronisław Pabich

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 2020/2021

Rozpoczęły się szkolne zajęcia projektowe z astrofotografii, programowania TiK oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii oraz z kół astronomiczno-geograficznych w ramach dwóch modułów: szkolne obserwatoria astronomiczne oraz astronomia i geografia dla najmłodszych.

W nowym roku szkolnym nauczyciele mają możliwość prowadzić zajęcia na sprzęcie fotograficznym, który dotarł do szkół tuż przed wakacjami. Koszt sprzęty fotograficznego to około 100 000,00 zł. Dzięki temu fotograficznemu wyposażeniu uczniowie mogą uwieczniać ciekawe zjawiska astronomiczne, a dzięki optycznemu wyposażeniu mogą te zjawiska obserwować.  

 • fot. 1 Ł. Kołodziejski
 • fot. 2 Ł. Kołodziejski
 • fot. 4 Ł. Kołodziejski
 • fot. 5 Ł. Kołodzieski
 • fot. 6 Ł. Kołodziejski
 • fot. Ł. Kolodziejski
 • fot. 1 Marek Murawski
 • fot. 2 Marek Murawski

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.
Pok 257, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz

tel. 668 506 972
e-mail: U.Musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl

Sylwia Meller

tel. 797 304 115
e-mail: S.Meller@kujawsko-pomorskie.pl

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu