Banery

Aktualności

Opis projektu:

O projekcie

Czas trwania projektu

05.2019r.-12.2023r.

Grupa docelowa

1400 uczniów i 28 nauczycieli ze szkół z województwa kujawsko-pomorskiego

Zadania

Budowanie sieci współpracy;
Zajęcia z astrofotografii;
Zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii;
Koła astronomiczno – geograficzne;
Zakup pomocy TIK i wyposażenia pracowni matematyczno - przyrodniczych;
Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące nauczycieli.

 

 

Cele

Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno-geograficzne). Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego), nauczyciele (28) skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. W efekcie realizacji projektu 1400 uczniów (ze szkół podstawowych i liceów) zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. W 16 szkołach zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Finansowanie

Projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól województwa kujawsko-pomorskiego.

Wartość projektu: 4 138 098,41 zł.

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 517 125,98 zł.

Partnerstwo

Partnerzy

Powiat Inowrocławski
Gmina Gniewkowo
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Gmina Gostycyn
Gmina Miasta Rypin
Powiat Brodnicki
Powiat Radziejowski
Gmina Unisław
Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą
Gmina Kruszwica
Powiat Świecki
Gmina Zławieś Wielka
Powiat Żniński

Szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rypinie
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim
I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Łokietka w Radziejowie
Zespół Szkół w Unisławiu - Szkoła Podstawowa w Unisławiu
Zespół Szkół w Unisławiu - Liceum Ogólnokształcące w Unisławiu
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy
I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.
Pok 257, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz

tel. 668 506 972
e-mail: U.Musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl

Sylwia Meller

tel. 797 304 115
e-mail: S.Meller@kujawsko-pomorskie.pl

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu